Geen favorieten
*
*
*

Belastingen in Spanje

Als huisbezitter in Spanje krijgt u met een aantal belastingen te maken. Wij zullen deze belastingen één voor één met u doornemen. Wij geven hieronder slechts een oriëntatie over de gangbare belastingen. Wilt u meer informatie of zoekt u een betrouwbare partij die u kan helpen met uw aangifte, neem dan contact met ons op. Door de snel veranderende regelgeving binnen de EU is het niet eenvoudig om correcte en beknopte informatie over sommige onderwerpen te geven. Toch hebben wij geprobeerd met de beste intentie om een aantal onderwerpen te benoemen.

Onroerendgoedbelasting

Koopt u in Spanje een huis van een persoon of bedrijf, dan zal men u overdrachtsbelasting genaamd IVA (BTW) in rekening brengen. Het BTW tarief  is 10%. Daarnaast betaalt u net als in Nederland jaarlijks de gemeentelijke onroerendgoedbelasting. De Impuesto sobre Bienes Inmuebles (door bijna iedereen IBI genoemd) wordt door de gemeente waar u woont geheven. In de Comunidad Valenciana wordt de belasting geïnd door de SUMA kantoren die in iedere gemeente gevestigd zijn. Het makkelijkste is, als u de betalingen van deze belastingen laat lopen via een z.g. domiciliación (automatische incasso). U hoeft dan alleen maar te zorgen voor voldoende saldo op uw rekening. Heeft u een nieuw huis gekocht en nog steeds geen aanslag van de IBI ontvangen? Check dan regelmatig bij het plaatselijk SUMA kantoor of er reeds aanslagen zijn opgelegd. Het tarief wordt vastgesteld door de gemeente, waarin het onroerend goed is gelegen en ligt tussen de 0,3% en 0,9%.

Inkomstenbelasting niet-residenten

Niet-residenten betalen inkomstenbelasting (IRPF) op basis van een soort huurwaardeforfait. Deze belastingaangifte moet worden gedaan voor 31 december van het jaar volgend op het jaar waarover belasting verschuldigd was. Patrimonio (vermogensbelasting) bent u pas verschuldigd zodra uw totale vermogen de € 700.000 overschrijdt.

Inkomstenbelasting residenten

Een persoon wordt als fiscaal resident in Spanje gezien, wanneer hij een verblijfsvergunning in Spanje heeft of een buitenlander is, die meer dan 183 dagen per kalenderjaar in Spanje aanwezig is, zijn beroep, bedrijf, zakelijke activiteiten en/of economische belangen in Spanje heeft. Als fiscaal resident moet u inkomstenbelasting betalen over uw wereldwijde inkomen. Deze inkomsten worden vervolgens progressief belast in Spanje op grond van de Spaanse inkomstenbelasting. Residenten dienen hun belastingaangifte IRPF en – indien van toepassing – Patrimonio te doen voor 20 juni van het lopende kalenderjaar over het afgelopen jaar.

Verhuurbelasting

Bent u als resident eigenaar van een woning die verhuurd wordt, dan wordt 1,1% of 2% (afhankelijk wanneer de waarde is vastgesteld) van de kadastrale waarde van de woning opgeteld bij uw belastbaar inkomen. Alle kosten die noodzakelijk zijn om de huur te creëren zijn aftrekbaar. Dit geldt niet voor de eigen woning die u zelf gebruikt als permanente woning. Niet-residenten die hun woning verhuren zijn per 1 januari 2012 extra belasting verschuldigd over de periode waarin de woning is verhuurd. De aangifte dient te worden gedaan na afloop van het kwartaal waarin de woning is verhuurd. U dient de netto verhuur inkomsten op te geven.

Incidentele belastingen

Naast bovengenoemde belastingen kunt u te maken krijgen met incidentele belastingen. Het bekendste voorbeeld daarvan is de belasting op de winst bij verkoop van onroerend goed. In tegenstelling tot Nederland is in Spanje de winst bij verkoop van onroerend goed belast. De regelingen voor deze belasting, die onder de inkomstenbelasting valt, zijn behoorlijk ingewikkeld. Te allen tijde wordt bij verkoop van onroerend goed van een niet-resident 3% van de officiële prijs ingehouden en afgedragen aan de Spaanse belastingdienst. Het is daarna mogelijk dat u nog moet bijbetalen of dat u (een deel van) de ingehouden 3% terugkrijgt. Verder kunt u bij aan- of verkoop te maken krijgen met de z.g. Plusvalía, een gemeentelijke belasting over de waardestijging van stedelijke terreinen.

Overige gemeentelijke belastingen

Gemeenten heffen ook wegenbelasting (IVTM) en huisvuil belasting. Deze jaarlijkse belastingen worden ook vaak door de SUMA geïnd. Net als in Nederland of België wijzigen nog wel eens de procedures en tarieven. Hierboven hebben wij geprobeerd u een beetje wegwijs te maken met de belastingen in Spanje. Wanneer u een woning in Spanje koopt dan is het zaak om goed op de hoogte te zijn en te blijven van de Spaanse belastingen. Ons advies is om u hierin door de juiste partijen goed te laten informeren!